077-7861166
ציוד בדיקה לרכב

לעיתים קרובות בבואנו להתמודד עם תקלות ברכב אנו "קופצים גבוה" בחשיבה ושכחים את הבסיס.

כאן תוכלו לראות מגוון מכשירי מדידה וציוד בדיקה פשוט בסיסי ומקצועי למדידות בענף הרכב.


- בודק מעגלים אלקטרוני כולל תצוגת המתח הנמדד וקוטביות.

- רב מודד איכותי המתאים לביצוע בדיקות ומדידות ברכב.

- בורוסקופ אנדוסקופי לצפיה ואבחון במקומות בהם הגישה קשה.

ועוד.