077-7861166
 

תקלות ..P0 בפרוטוקול OBDII

תקלות אלו הינן תקלות כלליות המתאימות ברוב המקרים לרכבים בפרוטוקול OBDII, קיימות תקלות יצרן ספציפיות אשר מתחילות בד"כ ב ..P1

מבנה קוד התקלה לפי קבוצות:
 
P 0 1 0 1
1  2 3 4 5
אות ראשונה
P - מערכת העברת הכח, מנוע ותה"ל - powertrain
B- מערכות גוף - Body
C- מערכות שילדה  Chassis
ספרה שניה
0 – קודים סטנדרטיים אחידים לכל הרכבים.
1 – קודים יעודיים ליצרן – שונה בין יצרן ליצרן.
ספרה שלישית
1- מערכות ניהול זיהום האוויר Emission management
2- מערכות הזרקה Injector circuit
3- מערכות הצתה Ignition
4- מערכות עזר למניעת זיהום אוויר Auxiliary emission
5- מהירות רכב ובקרת סרק Vehicle speed & idle control
6- מחשב ומעגלי מוצא Computer & output circuit
7- תיבת הילוכים (תה"ל) Transmission

יש לתת את הדעת כי היצרנים מוסיפים קודי תקלה מעת לעת, וכי ישנן תקלות מסויימות אשר יכולות לקבל משמעויות אחרות אצל יצרנים שונים.


  Mass or Volume Air Flow Circuit MalfunctionP0100 
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance ProblemP0101  
Mass or Volume Air Flow Circuit Low InputP0102  
Mass or Volume Air Flow Circuit High InputP0103  
Mass or Volume Air Flow Circuit IntermittentP0104  
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit MalfunctionP0105  
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance ProblemP0106  
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low InputP0107  
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High InputP0108  
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit IntermittentP0109  
Intake Air Temperature Circuit MalfunctionP0109  
IAT Circuit MalfunctionP0110  
Intake Air Temperature Circuit Range/Performance ProblemP0111  
Intake Air Temperature Circuit Low InputP0112  
Intake Air Temperature Circuit High InputP0113  
Intake Air Temperature Circuit IntermittentP0114  
Engine Coolant Temperature Circuit MalfunctionP0115  
Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance ProblemP0116  
Engine Coolant Temperature Circuit Low InputP0117  
Engine Coolant Temperature Circuit High InputP0118  
Engine Coolant Temperature Circuit IntermittentP0119  
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit MalfunctionP0120  
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance ProblemP0121  
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low InputP0122  
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High InputP0123  
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit IntermittentP0124  
Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;P0125  
ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
Insufficient Coolant Temperature for Stable OperationP0126  
Coolant Thermostat MalfunctionP0128  
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)P0130  
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)P0131  
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)P0132  
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)P0133  
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)P0134  
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)P0135  
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)P0136  
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)P0137  
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)P0138  
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)P0139  
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)P0140  
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)P0141  
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)P0142  
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)P0143  
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)P0144  
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)P0145  
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)P0146  
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)P0147  
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)P0150  
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)P0151  
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)P0152  
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)P0153  
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)P0154  
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)P0155  
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)P0156  
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)P0157  
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)P0158  
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)P0159  
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)P0160  
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)P0161  
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)P0162  
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)P0163  
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)P0164  
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)P0165  
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)P0166  
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)P0167  
Fuel Trim Malfunction (Bank 1)P0170  
Fuel Trim System Lean (Bank 1)P0171  
Fuel Trim too Rich (Bank 1)P0172  
Fuel Trim Malfunction (Bank 2)P0173  
Fuel Trim too Lean (Bank 2)P0174  
Fuel Trim too Rich (Bank 2)P0175  
Fuel Composition Sensor Circuit MalfunctionP0176  
Fuel Composition Sensor Circuit Range/PerformanceP0177  
Fuel Composition Sensor Circuit Low InputP0178  
Fuel Composition Sensor Circuit High InputP0179  
Fuel Temperature Sensor A Circuit MalfunctionP0180  
Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/PerformanceP0181  
Fuel Temperature Sensor A Circuit Low InputP0182  
Fuel Temperature Sensor A Circuit High InputP0183  
Fuel Temperature Sensor A Circuit IntermittentP0184  
Fuel Temperature Sensor B Circuit MalfunctionP0185  
Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/PerformanceP0186  
Fuel Temperature Sensor B Circuit Low InputP0187  
Fuel Temperature Sensor B Circuit High InputP0188  
Fuel Temperature Sensor B Circuit IntermittentP0189  
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit MalfunctionP0190  
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/PerformanceP0191  
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low InputP0192  
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High InputP0193  
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit IntermittentP0194  
Engine Oil Temperature Sensor MalfunctionP0195  
Engine Oil Temperature Sensor Range/PerformanceP0196  
Engine Oil Temperature Sensor LowP0197  
Engine Oil Temperature Sensor HighP0198  
Engine Oil Temperature Sensor IntermittentP0199  
Injector Circuit MalfunctionP0200  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1P0201  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2P0202  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3P0203  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4P0204  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5P0205  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6P0206  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7P0207  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8P0208  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9P0209  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10P0210  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11P0211  
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12P0212  
Cold Start Injector 1 MalfunctionP0213  
Cold Start Injector 2 MalfunctionP0214  
Engine Shutoff Solenoid MalfunctionP0215  
Injection Timing Control Circuit MalfunctionP0216  
Engine Overtemp ConditionP0217  
Transmission Over Temperature ConditionP0218  
Engine Overspeed ConditionP0219  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit MalfunctionP0220  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance ProblemP0221  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low InputP0222  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High InputP0223  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit IntermittentP0224  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit MalfunctionP0225  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance ProblemP0226  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low InputP0227  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High InputP0228  
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit IntermittentP0229  
Fuel Pump Primary Circuit MalfunctionP0230  
Fuel Pump Secondary Circuit LowP0231  
Fuel Pump Secondary Circuit HighP0232  
Fuel Pump Secondary Circuit IntermittentP0233  
Engine Overboost ConditionP0234  
Turbocharger Boost Sensor A Circuit MalfunctionP0235  
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/PerformanceP0236  
Turbocharger Boost Sensor A Circuit LowP0237  
Turbocharger Boost Sensor A Circuit HighP0238  
Turbocharger Boost Sensor B MalfunctionP0239  
Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/PerformanceP0240  
Turbocharger Boost Sensor B Circuit LowP0241  
Turbocharger Boost Sensor B Circuit HighP0242  
Turbocharger Wastegate Solenoid A MalfunctionP0243  
Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/PerformanceP0244  
Turbocharger Wastegate Solenoid A LowP0245  
Turbocharger Wastegate Solenoid A HighP0246  
Turbocharger Wastegate Solenoid B MalfunctionP0247  
Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/PerformanceP0248  
Turbocharger Wastegate Solenoid B LowP0249  
Turbocharger Wastegate Solenoid B HighP0250  
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)P0251  
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)P0252  
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)P0253  
Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)P0254  
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)P0255  
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)P0256  
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)P0257  
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)P0258  
Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)P0259  
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)P0260  
Cylinder 1 Injector Circuit LowP0261  
Cylinder 1 Injector Circuit HighP0262  
Cylinder 1 Contribution/Balance FaultP0263  
Cylinder 2 Injector Circuit LowP0264  
Cylinder 2 Injector Circuit HighP0265  
Cylinder 2 Contribution/Balance FaultP0266  
Cylinder 3 Injector Circuit LowP0267  
Cylinder 3 Injector Circuit HighP0268  
Cylinder 3 Contribution/Balance FaultP0269  
Cylinder 4 Injector Circuit LowP0270  
Cylinder 4 Injector Circuit HighP0271  
Cylinder 4 Contribution/Balance FaultP0272  
Cylinder 5 Injector Circuit LowP0273  
Cylinder 5 Injector Circuit HighP0274  
Cylinder 5 Contribution/Balance FaultP0275  
Cylinder 6 Injector Circuit LowP0276  
Cylinder 6 Injector Circuit HighP0277  
Cylinder 6 Contribution/Balance FaultP0278  
Cylinder 7 Injector Circuit LowP0279  
Cylinder 7 Injector Circuit HighP0280  
Cylinder 7 Contribution/Balance FaultP0281  
Cylinder 8 Injector Circuit LowP0282  
Cylinder 8 Injector Circuit HighP0283  
Cylinder 8 Contribution/Balance FaultP0284  
Cylinder 9 Injector Circuit LowP0285  
Cylinder 9 Injector Circuit HighP0286  
Cylinder 9 Contribution/Balance FaultP0287  
Cylinder 10 Injector Circuit LowP0288  
Cylinder 10 Injector Circuit HighP0289  
Cylinder 10 Contribution/Balance FaultP0290  
Cylinder 11 Injector Circuit LowP0291  
Cylinder 11 Injector Circuit HighP0292  
Cylinder 11 Contribution/Balance FaultP0293  
Cylinder 12 Injector Circuit LowP0294  
Cylinder 12 Injector Circuit HighP0295  
Cylinder 12 Contribution/Range FaultP0296  
Random/Multiple Cylinder Misfire DetectedP0300  
Cylinder 1 Misfire DetectedP0301  
Cylinder 2 Misfire DetectedP0302  
Cylinder 3 Misfire DetectedP0303  
Cylinder 4 Misfire DetectedP0304  
Cylinder 5 Misfire DetectedP0305  
Cylinder 6 Misfire DetectedP0306  
Cylinder 7 Misfire DetectedP0307  
Cylinder 8 Misfire DetectedP0308  
Cylinder 9 Misfire DetectedP0309  
Cylinder 10 Misfire DetectedP0310  
Cylinder 11 Misfire DetectedP0311  
Cylinder 12 Misfire DetectedP0312  
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit MalfunctionP0320  
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/PerformanceP0321  
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No SignalP0322  
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit IntermittentP0323  
Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)P0325  
Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)P0326  
Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)P0327  
Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)P0328  
Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)P0329  
Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)P0330  
Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)P0331  
Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)P0332  
Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)P0333  
Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)P0334  
Crankshaft Position Sensor A Circuit MalfunctionP0335  
Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/PerformanceP0336  
Crankshaft Position Sensor A Circuit Low InputP0337  
Crankshaft Position Sensor A Circuit High InputP0338  
Crankshaft Position Sensor A Circuit IntermittentP0339  
Camshaft Position Sensor Circuit MalfunctionP0340  
Camshaft Position Sensor Circuit Range/PerformanceP0341  
Camshaft Position Sensor Circuit Low InputP0342  
Camshaft Position Sensor Circuit High InputP0343  
Camshaft Position Sensor Circuit IntermittentP0344 
Ignition Coil Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0350  
Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0351  
Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0352  
Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0353  
Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0354  
Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0355  
Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0356  
Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0357  
Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0358  
Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0359  
Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0360  
Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0361  
Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0362  
Timing Reference High Resolution Signal A MalfunctionP0370  
Timing Reference High Resolution Signal A Too Many PulsesP0371  
Timing Reference High Resolution Signal A Too Few PulsesP0372  
Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic PulsesP0373  
Timing Reference High Resolution Signal A No PulsesP0374  
Timing Reference High Resolution Signal B MalfunctionP0375  
Timing Reference High Resolution Signal B Too Many PulsesP0376  
Timing Reference High Resolution Signal B Too Few PulsesP0377  
Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic PulsesP0378  
Timing Reference High Resolution Signal B No PulsesP0379  
Glow Plug/Heater Circuit "A" MalfunctionP0380  
Glow Plug/Heater Indicator Circuit MalfunctionP0381  
Exhaust Gas Recirculation Flow MalfunctionP0382  
Crankshaft Position Sensor B Circuit MalfunctionP0385  
Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/PerformanceP0386  
Crankshaft Position Sensor B Circuit Low InputP0387  
Crankshaft Position Sensor B Circuit High InputP0388  
Crankshaft Position Sensor B Circuit IntermittentP0389  
Exhaust Gas Recirculation Flow MalfunctionP0400  
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient DetectedP0401  
Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive DetectedP0402  
Exhaust Gas Recirculation Circuit MalfunctionP0403  
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/PerformanceP0404  
Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit LowP0405  
Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit HighP0406  
Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit LowP0407  
Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit HighP0408  
Secondary Air Injection System MalfunctionP0410  
Secondary Air Injection System Incorrect Flow DetectedP0411  
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit MalfunctionP0412  
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit OpenP0413  
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit ShortedP0414  
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit MalfunctionP0415  
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit OpenP0416  
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit ShortedP0417  
Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit MalfunctionP0418  
Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit MalfunctionP0419  
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0420  
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0421  
Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0422  
Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0423  
Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)P0424  
Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)P0426  
Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)P0427  
Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)P0428  
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0430  
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0431  
Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0432  
Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0433  
Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)P0434  
Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)P0436  
Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)P0437  
Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)P0438  
Evaporative Emission Control System MalfunctionP0440  
Evaporative Emission Control System Incorrect Purge FlowP0441  
Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)P0442  
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit MalfunctionP0443  
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit OpenP0444  
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit ShortedP0445  
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit MalfunctionP0446  
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit OpenP0447  
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit ShortedP0448  
Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit MalfunctionP0449  
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor MalfunctionP0450  
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/PerformanceP0451  
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low InputP0452  
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High InputP0453  
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor IntermittentP0454  
Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)P0455  
Fuel Level Sensor Circuit MalfunctionP0460  
Fuel Level Sensor Circuit Range/PerformanceP0461  
Fuel Level Sensor Circuit Low InputP0462  
Fuel Level Sensor Circuit High InputP0463  
Fuel Level Sensor Circuit IntermittentP0464  
Purge Flow Sensor Circuit MalfunctionP0465  
Purge Flow Sensor Circuit Range/PerformanceP0466  
Purge Flow Sensor Circuit Low InputP0467  
Purge Flow Sensor Circuit High InputP0468  
Purge Flow Sensor Circuit IntermittentP0469  
Exhaust Pressure Sensor MalfunctionP0470  
Exhaust Pressure Sensor Range/PerformanceP0471  
Exhaust Pressure Sensor LowP0472  
Exhaust Pressure Sensor HighP0473  
Exhaust Pressure Sensor IntermittentP0474  
Exhaust Pressure Control Valve MalfunctionP0475  
Exhaust Pressure Control Valve Range/PerformanceP0476  
Exhaust Pressure Control Valve LowP0477  
Exhaust Pressure Control Valve HighP0478  
Exhaust Pressure Control Valve IntermittentP0479  
Cooling Fan 1 Control Circuit MalfunctionP0480  
Cooling Fan 2 Control Circuit MalfunctionP0481  
Cooling Fan 3 Control Circuit MalfunctionP0482  
Cooling Fan Rationality Check MalfunctionP0483  
Cooling Fan Circuit Over CurrentP0484  
Cooling Fan Power/Ground Circuit MalfunctionP0485  
Vehicle Speed Sensor MalfunctionP0500  
Vehicle Speed Sensor Range/PerformanceP0501  
Vehicle Speed Sensor Low InputP0502  
Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/HighP0503  
Idle Control System MalfunctionP0505  
Idle Control System RPM Lower Than ExpectedP0506  
Idle Control System RPM Higher Than ExpectedP0507  
Closed Throttle Position Switch MalfunctionP0510  
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit MalfunctionP0520  
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/PerformanceP0521  
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low VoltageP0522  
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High VoltageP0523  
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit MalfunctionP0530  
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/PerformanceP0531  
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low InputP0532  
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High InputP0533  
Air Conditioner Refrigerant Charge LossP0534 
Power Steering Pressure Sensor Circuit MalfunctionP0550  
Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/PerformanceP0551  
Power Steering Pressure Sensor Circuit Low InputP0552  
Power Steering Pressure Sensor Circuit High InputP0553  
Power Steering Pressure Sensor Circuit IntermittentP0554  
System Voltage MalfunctionP0560  
System Voltage UnstableP0561  
System Voltage LowP0562  
A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)P0562  
System Voltage HighP0563  
Cruise Control On Signal MalfunctionP0565  
Cruise Control Off Signal MalfunctionP0566  
Cruise Control Resume Signal MalfunctionP0567  
Cruise Control Set Signal MalfunctionP0568  
Cruise Control Coast Signal MalfunctionP0569  
Cruise Control Accel Signal MalfunctionP0570  
Cruise Control/Brake Switch A Circuit MalfunctionP0571  
Cruise Control/Brake Switch A Circuit LowP0572  
Cruise Control/Brake Switch A Circuit HighP0573  
Cruise Control Related MalfunctionP0574  
Cruise Control Related MalfunctionP0575  
Cruise Control Related MalfunctionP0576  
Cruise Control Related MalfunctionP0576  
Cruise Control Related MalfunctionP0578  
Cruise Control Related MalfunctionP0579  
Cruise Control Related MalfunctionP0580  
Serial Communication Link MalfunctionP0600  
Control Module Read Only Memory(ROM)P0601  
Control Module Programming ErrorP0602  
Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) ErrorP0603  
Internal Control Module Random Access Memory (RAM) ErrorP0604  
Internal Control Module Read Only Memory (ROM) ErrorP0605  
PCM Processor FaultP0606  
Control Module VSS Output "A" MalfunctionP0608  
Control Module VSS Output "B" MalfunctionP0609  
Generator Control Circuit MalfunctionP0620  
Generator Lamp "L" Control Circuit MalfunctionP0621  
Generator Field "F" Control Circuit MalfunctionP0622  
Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit MalfunctionP0650  
Engine RPM Output Circuit MalfunctionP0654  
Engine Hot Lamp Output Control Circuit MalfucntionP0655  
Fuel Level Output Circuit MalfunctionP0656  
Transmission Control System MalfunctionP0700  
Transmission Control System Range/PerformanceP0701  
Transmission Control System ElectricalP0702  
Torque Converter/Brake Switch B Circuit MalfunctionP0703  
Clutch Switch Input Circuit MalfunctionP0704  
Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)P0705  
Transmission Range Sensor Circuit Range/PerformanceP0706  
Transmission Range Sensor Circuit Low InputP0707  
Transmission Range Sensor Circuit High InputP0708 
Transmission Range Sensor Circuit IntermittentP0709 
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit MalfunctionP0710  
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/PerformanceP0711  
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low InputP0712  
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High InputP0713  
  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit IntermittentP0714 
Input/Turbine Speed Sensor Circuit MalfunctionP0715  
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/PerformanceP0716  
Input/Turbine Speed Sensor Circuit No SignalP0717  
Input/Turbine Speed Sensor Circuit IntermittentP0718  
Torque Converter/Brake Switch B Circuit LowP0719  
Output Speed Sensor Circuit MalfunctionP0720  
Output Speed Sensor Range/PerformanceP0721  
Output Speed Sensor No SignalP0722  
Output Speed Sensor IntermittentP0723  
Torque Converter/Brake Switch B Circuit HighP0724  
Engine Speed input Circuit MalfunctionP0725  
Engine Speed Input Circuit Range/PerformanceP0726  
Engine Speed Input Circuit No SignalP0727  
Engine Speed Input Circuit IntermittentP0728  
Incorrect Gear RatioP0730  
Gear 1 Incorrect ratioP0731  
Gear 2 Incorrect ratioP0732  
Gear 3 Incorrect ratioP0733  
Gear 4 Incorrect ratioP0734  
Gear 5 Incorrect ratioP0735  
Reverse incorrect gear ratioP0736  
Torque Converter Clutch Circuit MalfuctionP0740  
Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck OffP0741  
Torque Converter Clutch Circuit Stuck OnP0742  
Torque Converter Clutch Circuit ElectricalP0743  
Torque Converter Clutch Circuit IntermittentP0744  
Pressure Control Solenoid MalfunctionP0745  
Pressure Control Solenoid Performance or Stuck OffP0746  
Pressure Control Solenoid Stuck OnP0747  
Pressure Control Solenoid ElectricalP0748  
Pressure Control Solenoid IntermittentP0749  
Shift Solenoid A MalfunctionP0750  
Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/ P0751  
1-2 Shift Solenoid Valve Performance
Shift Solenoid A Stuck OnP0752  
Shift Solenoid A Electrical/P0753  
1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
Shift Solenoid A IntermittentP0754  
Shift Solenoid B MalfunctionP0755  
Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/P0756  
2-3 Shift Solenoid Valve Performance
Shift Solenoid B Stuck OnP0757  
Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit ElectricalP0758  
Shift Solenoid B IntermittentP0759  
Shift Solenoid C MalfunctionP0760  
Shift Solenoid C Performance or Stuck OffP0761  
Shift Solenoid C Stuck OnP0762  
Shift Solenoid C ElectricalP0763  
Shift Solenoid C IntermittentP0764  
Shift Solenoid D MalfunctionP0765  
Shift Solenoid D Performance or Stuck OffP0766  
Shift Solenoid D Stuck OnP0767  
Shift Solenoid D ElectricalP0768  
Shift Solenoid D IntermittentP0769  
Shift Solenoid E MalfunctionP0770  
Shift Solenoid E Performance or Stuck OffP0771  
Shift Solenoid E Stuck OnP0772  
Shift Solenoid E ElectricalP0773  
Shift Solenoid E IntermittentP0774  
Pressure Control Solenoid B MalfunctionP0775  
Pressure Control Solenoid B PerformanceP0776  
Pressure Control Solenoid B Stuck OnP0777  
Pressure Control Solenoid B ElectricalP0778  
Pressure Control Solenoid B IntermittentP0779  
Shift MalfunctionP0780  
1-2 Shift MalfunctionP0781  
2-3 Shift MalfunctionP0782  
3-4 Shift MalfunctionP0783  
4-5 Shift MalfunctionP0784  
Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit ElectricalP0785  
Shift/Timing Solenoid Range/PerformanceP0786  
Shift/Timing Solenoid LowP0787  
Shift/Timing Solenoid HighP0788  
Shift/Timing Solenoid IntermittentP0789  
Normal/Performance Switch Circuit MalfunctionP0790  
Reverse Inhibit Control Circuit MalfunctionP0801  
1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit MalfunctionP0803  
1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit MalfunctionP0804  
MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not CompleteP1100
MAF Sensor Out Of Self Test Range./ P1101
KOER Not Able To Complete  KOER Aborted
MAF Sensor In Range But Lower Than ExpectedP1102
MAF Sensor In Range But Higher Than ExpectedP1103
MAF Ground MalfunctionP1104
Dual Alternator Upper FaultP1105
Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High VoltageP1106
Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageP1107
Dual Alternator Battery Lamp Circuit MalfunctionP1108
IAT - B Sensor IntermittentP1109  
IAT Sensor (D/C) Open/ShortP1110 
Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage  P1111
Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage P1112
IAT Sensor Open/ShortP1113
Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low InputP1114
Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High InputP1115
Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test RangeP1116
Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor IntermittentP1117
Manifold Absolute Temperature Circuit Low InputP1118
Manifold Absolute Temperature Circuit High InputP1119
Throttle position sensor out of rangeP1120
Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage  P1121
Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage  P1122
Throttle Position Sensor In Range But Higher Than ExpectedP1123
Throttle Position Sensor Out Of Self Test RangeP1124
Throttle position sensor intermittentP1125
Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit MalfunctionP1126
Exhaust Not Warm, Downstream O2 SensorP1127
Upstream Heated O2 Sensors SwappedP1128
Downstream Heated O2 Sensors SwappedP1129
Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At LimitP1130
Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates LeanP1131
Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates RichP1132
HO2S Insufficient Switching Sensor 1P1133
HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 P1134
Pedal Position Sensor A Circuit IntermittentP1135
Fan Control Circuit MalfunctionP1136
Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates LeanP1137
Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates RichP1138
Water In Fuel Indicator Circuit MalfunctionP1139
Water In Fuel ConditionP1140
Fuel Restriction Indicator Circuit MalfunctionP1141
Fuel Restriction ConditionP1142
Air Assist Control Valve Range/PerformanceP1143
Air Assist Control Valve Circuit MalfunctionP1144
Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At LimitP1150
Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates LeanP1151
Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates RichP1152
Bank 2 Fuel Control Shifted LeanP1153
Bank 2 Fuel Control Shifted RichP1154
Alternative Fuel ControllerP1155
Fuel Select Switch MalfunctionP1156
Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates LeanP1157
Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates RichP1158
Fuel Stepper Motor MalfunctionP1159
Invalid Test,throttle not depressedP1167
Fuel Rail Sensor In-Range Low FailureP1168
Fuel Rail Sensor In-Range High FailureP1169
ESO - Engine Shut Off Solenoid FaultP1170
Rotor Sensor FaultP1171
Rotor Control FaultP1172
Rotor Calibration FaultP1173
Cam Sensor FaultP1174
Cam Control FaultP1175
Cam Calibration FaultP1176
Synchronization FaultP1177
  ( open )P1178
Fuel Delivery System Malfunction - LowP1180
Fuel Delivery System Malfunction - HighP1181
Fuel Shut Off Solenoid MalfunctionP1182
Engine Oil Temperature Circuit MalfunctionP1183
Engine Oil Temperature Out Of Self Test RangeP1184
FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor HighP1185
FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor LowP1186
Variant SelectionP1187
Calibration Memory FaultP1188
Pump Speed Signal FaultP1189
Calibration Resistor Out Of RangeP1190
Key Line VoltageP1191
Voltage ExternalP1192
EGR Drive OvercurrentP1193
ECU A/D ConverterP1194
SCP HBCC Failed To InitializeP1195
Key Off Voltage HighP1196
Key Off Voltage LowP1197
Pump Rotor Control UnderfuelingP1198
Fuel Level Input Circuit LowP1199
Injector Control Circuit P1200
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1P1201
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2P1202
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3P1203
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4P1204
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5P1205
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6P1206
Injector Control Pressure System FaultP1209
Injector Control Pressure Above Expected LevelP1210
Injector Control Pressure Sensor Above / Below DesiredP1211
Injector Control Pressure Not Detected During CrankP1212
Start Injector Circuit MalfunctionP1213
Pedal Position Sensor B Circuit IntermittentP1214
Pedal Position Sensor C Circuit Low InputP1215
Pedal Position Sensor C Circuit High InputP1216
Pedal Position Sensor C Circuit IntermittentP1217
CID HighP1218
CID LowP1219
Series Throttle Control System MalfunctionP1220
Traction Control System MalfunctionP1221
Traction Control Output Circuit MalfunctionP1222
Pedal Demand Sensor B Circuit High InputP1223
Throttle Position Sensor B Out Of Self Test RangeP1224
Needle Lift Sensor MalfunctionP1225
Control Sleeve Sensor MalfunctionP1226
Wastegate Failed Closed (Over Pressure)P1227
Wastegate Failed Open (Under Pressure)P1228
Intercooler Pump Driver FaultP1229
Fuel Pump Low Speed MalfunctionP1230
Fuel Pump Secondary Circuit Low, High SpeedP1231
Fuel Pump Speed Primary Circuit MalfunctionP1232
Fuel Pump Driver Module Off LineP1233
Fuel Pump Driver Module Off LineP1234
Fuel Pump Control Out Of RangeP1235
Fuel Pump Control Out Of RangeP1236
Fuel Pump Secondary Circuit MalfunctionP1237
Fuel Pump Secondary Circuit MalfunctionP1238
Speed Fuel Pump Positive Feed FaultP1239
Sensor Power Supply MalfunctionP1240
Sensor Power Supply Low InputP1241
Sensor Power Supply High InputP1242
Second Fuel Pump Faulty or Ground FaultP1243
Alternator Load Input Failed HighP1244
Alternator Load Input Failed LowP1245
Alternator Load Input FailedP1246
Turbo Boost Pressure LowP1247
Turbo Boost Pressure Not DetectedP1248
Wastegate Control Valve PerformanceP1249
PRC Solenoid Circuit MalfunctionP1250
Air Mixture Solenoid Circuit MalfunctionP1251
Pedal Correlation PDS1 and LPDS HighP1252
Pedal Correlation PDS1 and LPDS LowP1253
Pedal Correlation PDS2 and LPDS HighP1254
Pedal Correlation PDS2 and LPDS LowP1255
Pedal Correlation PDS1 and HPDSP1256
Pedal Correlation PDS2 and HPDSP1257
Pedal Correlation PDS1 and PDS2P1258
Immobilizer to PCM Signal ErrorP1259
THEFT Detected, Vehicle ImmobilzedP1260
Cylinder #1 High To Low Side ShortP1261
Cylinder #2 High To Low Side ShortP1262
Cylinder #3 High To Low Side ShortP1263
Cylinder #4 High To Low Side ShortP1264
Cylinder #5 High To Low Side ShortP1265
Cylinder #6 High To Low Side ShortP1266
Cylinder #7 High To Low Side ShortP1267
Cylinder #8 High To Low Side ShortP1268
Immobilizer Code Not ProgrammedP1269
Engine RPM Or Speed Limiter ReachedP1270
Cylinder #1 High To Low Side OpenP1271
Cylinder #2 High To Low Side OpenP1272
Cylinder #3 High To Low Side OpenP1273
Cylinder #4 High To Low Side OpenP1274
Cylinder #5 High To Low Side OpenP1275
Cylinder #6 High To Low Side OpenP1276
Cylinder #7 High To Low Side OpenP1277
Cylinder #8 High To Low Side OpenP1278
Injection Control Pressure Out Of Range LowP1280
Injection Control Pressure Out Of Range HighP1281
Excessive Injection Control PressureP1282
IPR Circuit FailureP1283
Aborted KOER - ICP FailureP1284
Cylinder head over temp sensedP1285
Fuel Pulse In Range But Lower Than ExpectedP1286
Fuel Pulse In Range But Higher Than ExpectedP1287
Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test RangeP1288
Cylinder Head Temp Sensor High InputP1289
Cylinder Head Temp Sensor Low InputP1290
Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1P1291
Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2P1292
Injector High Side Open - Bank 1P1293
Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reachedP1294
Multi-faults - Bank 1 - With Low Side ShortsP1295
Multi-faults - Bank 2 - With Low Side ShortsP1296
Injector High Sides Shorted TogetherP1297
IDM FailureP1298
Cylinder Head Overtemperature Protection ActiveP1299
Boost Calibration FaultP1300
Boost Calibration HighP1301
Boost Calibration LowP1302
EGR Calibration FaultP1303
EGR Calibration HighP1304
EGR Calibration LowP1305
Kickdown Relay Pull - In Circuit FaultP1306
Kickdown Relay Hold Circuit FaultP1307
A/C Clutch Circuit FaultP1308
Misfire Monitor AICE Chip FaultP1309
Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1P1313
Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2P1314
Persistent MisfireP1315
Injector Circuit / IDM Codes DetectedP1316
Injector Circuit / IDM Codes Not UpdatedP1317
Crank / Cam Sensor Range / PerformanceP1336
Camshaft Position Sensor B Circuit MalfunctionP1340
Camshaft Position Sensor B Range / PerformanceP1341
SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position CorrelationP1345
Fuel Level Sensor B Circuit MalfunctionP1346
Fuel Level Sensor B Range / PerformanceP1347
Fuel Level Sensor B Circuit LowP1348
Fuel Level Sensor B Circuit HighP1349
Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line MonitorP1350
IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High VoltageP1351
Ignition Coil A Primary Circuit MalfunctionP1352
Ignition Coil B Primary Circuit MalfunctionP1353
Ignition Coil C Primary Circuit MalfunctionP1354
Ignition Coil D Primary Circuit MalfunctionP1355
Ignition Coil A Secondary Circuit MalfunctionP1360
Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage P1361
Ignition Coil C Secondary Circuit MalfunctionP1362
Ignition Coil D Secondary Circuit MalfunctionP1363
Ignition Coil Primary Circuit FailureP1364
Ignition Coil Secondary Circuit FailureP1365
Ignition SpareP1366
Ignition SpareP1367
Ignition SpareP1368
Engine Temperature Light Monitor FailureP1369
Insufficient RMP Increase During Spark TestP1370
Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation FaultP1371
Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation FaultP1372
Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation FaultP1373
Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation FaultP1374
Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation FaultP1375
Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation FaultP1376
Misfire Detected - Rough Road Data Not Available P1380
Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected - No Communication with BCMP1381
Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit MalfunctionP1382
Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)P1383
VVT Solenoid A MalfunctionP1384
Variable Cam Timing Solenoid B MalfunctionP1385
Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)P1386
Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit MalfunctionP1387
Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)P1388
Glow Plug Circuit High Side Low InputP1389
Octane Adjust Pin Out Of Self Test RangeP1390
Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)P1391
Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)P1392
Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)P1393
Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)P1394
Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)P1395
Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)P1396
System Voltage Out Of Self Test RangeP1397
VVT Solenoid B Circuit High InputP1398
Glow Plug Circuit High Side, High InputP1399
DPFE Circuit Low InputP1400
DPFE Circuit High InputP1401
EGR Metering Orifice RestrictedP1402
DPFE Sensor Hoses ReversedP1403
IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position PerformanceP1404
DPFE Sensor Upstream Hose Off Or PluggedP1405
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance P1406
EGR No Flow DetectedP1407
EGR Flow Out Of Self Test RangeP1408
EVR Control Circuit MalfunctionP1409
SAI System Incorrect Downstream Flow DetectedP1411
SAI System Monitor Circuit Low InputP1413
SAI System Monitor Circuit High InputP1414
Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1P1415
Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2P1416
Port Air Relief Circuit MalfunctionP1417
Split Air #1 Circuit MalfunctionP1418
Split Air #2 Circuit MalfunctionP1419
Catalyst Temperature Sensor FailureP1420
Catalyst DamageP1421
EGI Temperature Sensor FailureP1422
EGI Functionality Test FailedP1423
EGI Glow Plug Primary FailureP1424
EGI Glow Plug Secondary FailureP1425
EGI Mini - MAF Failed Out Of RangeP1426
EGI Mini - MAF Failed Short CircuitP1427
EGI Mini - MAF Failed Open CircuitP1428
Electric Air Pump Primary FailureP1429
Electric Air Pump Secondary FailureP1430
A/C Refrigerant Temperature Circuit LowP1433
A/C Refrigerant Temperature Circuit HighP1434
A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/PerformanceP1435
A/C Evaporator Air Temperature Circuit LowP1436
A/C Evaporator Air Temperature Circuit HighP1437
A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/PerformanceP1438
Floor Temperature Switch Circuit MalfunctionP1439
Purge Valve Stuck OpenP1440
Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only  P1441
Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile OnlyP1441
Evaporative Emission Control System Leak DetectedP1442
Evaporative Emission Control System Control ValveP1443
Purge Flow Sensor Circuit Low InputP1444
Purge Flow Sensor Circuit High InputP1445
Evaporative Vac Solenoid Circuit MalfunctionP1446
ELC System Closure Valve Flow FaultP1447
ELC System 2 FaultP1448
Evaporative Check Solenoid Circuit MalfunctionP1449
Unable To Bleed Up Fuel Tank VacuumP1450
Evap  Emission Control Sys Vent Control Valve CircuitP1451
Unable To Bleed - Up Vacuum in TankP1452
Fuel Tank Pressure Relief Valve MalfunctionP1453
Evaporative System Vacuum Test MalfunctionP1454
Evap  Emission Control Sys  Leak Detected (Gross Leak/No Flow)P1455
Fuel Tank Temperature Sensor Circuit MalfunctionP1456
Unable To Pull Vacuum In TankP1457
Wide open throttle A/C cutoff relay circuit  P1460
A/C pressure sensor circuit voltage lowP1461
A/C pressure sensor circuit voltage highP1462
A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure ChangeP1463
A/C Demand Out of Self Test RangeP1464
A/C Relay Circuit MalfunctionP1465
A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit MalfunctionP1466
A/C Compressor Temperature Sensor MalfunctionP1467
SSPOD Open Circuit or Closed Circuit FaultP1468
Low A/C Cycling PeriodP1469
A/C Cycling Period Too ShortP1470
Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)P1471
Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)P1472
Fan Secondary High With Fan(s) OffP1473
Low Fan Control Primary Circuit MalfunctionP1474
Fan Relay (Low) Circuit MalfunctionP1475
Fan Relay (High) Circuit MalfunctionP1476
Additional Fan Relay Circuit MalfunctionP1477
Cooling Fan Driver FaultP1478
High Fan Control Primary Circuit MalfunctionP1479
Fan Secondary Low with Low Fan OnP1480
Fan Secondary Low With High Fan OnP1481
SCPP1482
Power To Fan Circuit OvercurrentP1483
Open Power To Ground VCRMP1484
EGRV Circuit MalfunctionP1485
EGRA Circuit MalfunctionP1486
EGRCHK Solenoid Circuit MalfunctionP1487
Secondary Air Relief Solenoid Circuit MalfunctionP1490
Secondary Switch Solenoid Circuit MalfunctionP1491
APLSOL Solenoid Circuit MalfunctionP1492
RCNT Solenoid Circuit MalfunctionP1493
SPCUT Solenoid Circuit MalfunctionP1494
TCSPL Solenoid Circuit MalfunctionP1495
Vehicle Speed Sensor IntermittentP1500
Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test RangeP1501
Vehicle Speed Sensor Intermittent MalfunctionP1502
Auxillary Speed Sensor FaultP1503
Idle Air Control Circuit MalfunctionP1504
Idle Air Control System At Adaptive ClipP1505
Idle Air Control Overspeed ErrorP1506
Idle Air Control Underspeed ErrorP1507
Idle Control System Circuit OpenP1508
Idle Control System Circuit ShortedP1509
Idle Signal Circuit MalfunctionP1510
Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit MalfunctionP1511
Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck ClosedP1512
Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck ClosedP1513
High Load Neutral/Drive FaultP1514
Electric Current Circuit MalfunctionP1515
IMRC Input Error (Bank 1)P1516
IMRC Input Error (Bank 2)P1517
Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)P1518
Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)P1519
Intake Manifold Runner Control Circuit MalfunctionP1520
Variable Intake Solenoid #1 Circuit MalfunctionP1521
Variable Intake Solenoid #2 Circuit MalfunctionP1522
IVC Solenoid Circuit MalfunctionP1523
Variable Intake Solenoid SystemP1524
Air Bypass Valve SystemP1525
Air Bypass SystemP1526
Accelerate Warmup Solenoid Circuit MalfunctionP1527
Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit MalfunctionP1528
SCAIR Solenoid Circuit MalfunctionP1529
A/C Clutch Circuit MalfunctionP1530
Invalid Test - Accelerator Pedal MovementP1531
IMCC Circuit Malfunction, Bank BP1532
AAI Circuit MalfunctionP1533
Inertia Switch ActivatedP1534
Blower Fan Speed Circuit Range/PerformanceP1535
Parking Brake Switch Circuit FailureP1536
Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck OpenP1537
Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck OpenP1538
Power To A/C Clutch Circuit OvercurrentP1539
Air Bypass Valve Circuit MalfunctionP1540
IMCC Circuit Malfunction, Bank BP1549
PSPS Out Of Self Test RangeP1550
Speed Control Command Switch Out of Range HighP1565
Speed Control Command Switch Out of Range LowP1566
Speed Control Output Circuit ContinuityP1567
Speed Control Unable to Hold SpeedP1568
Brake Switch MalfunctionP1571
Brake Pedal Switch Circuit MalfunctionP1572
Throttle Position Not AvailableP1573
Throttle Position Sensor Disagreement btwn SensorsP1574
Pedal Position Out of Self Test RangeP1575
Pedal Position Not AvailableP1576
Pedal Position Sensor Disagreement btwn SensorsP1577
ETC Power Less Than DemandP1578
ETC In Power Limiting ModeP1579
Electronic Throttle Monitor PCM OverrideP1580
Electronic Throttle Monitor MalfunctionP1581
Electronic Throttle Monitor Data AvailableP1582
Electronic Throttle Monitor Cruise DisableP1583
TCU Detected IPE Circuit MalfunctionP1584
Throttle Control Unit MalfunctionP1585
Throttle Control Unit Throttle Position MalfunctionP1586
Throttle Control Unit Modulated Command MalfunctionP1587
Throttle Control Unit Detected Loss of Return SpringP1588
TCU Unable To Control Desired Throttle AngleP1589
Loss of KAM Power; Open CircuitP1600
ECM/TCM Serial Communication ErrorP1601
Immobilizer/ECM Communication ErrorP1602
EEPROM MalfunctionP1603
Code Word UnregesteredP1604
Keep Alive Memory Test FailureP1605
ECM Control Relay O/P Circuit MalfunctionP1606
MIL O/P Circuit MalfunctionP1607
Internal ECM MalfunctionP1608
Diagnostic Lamp Driver FaultP1609
SBDS Interactive CodesP1610
SBDS Interactive CodesP1611
SBDS Interactive CodesP1612
SBDS Interactive CodesP1613
SBDS Interactive CodesP1614
SBDS Interactive CodesP1615
SBDS Interactive CodesP1616
SBDS Interactive CodesP1617
SBDS Interactive CodesP1618
SBDS Interactive CodesP1619
SBDS Interactive CodesP1620
Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not MatchP1621
Immobilizer ID Does Not MatchP1622
Immobilizer Code Word/ID Number Write FailureP1623
Anti Theft SystemP1624
B+ Supply To VCRM Fan Circuit MalfunctionP1625
Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit MalfunctionP1626
Module Supply Voltage Out Of RangeP1627
Module Ignition Supply Input MalfunctionP1628
Internal Voltage Regulator MalfunctionP1629
Internal Vref MalfunctionP1630
Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)P1631
Smart Alternator Faults Sensor/Circuit MalfunctionP1632
KAM Voltage Too LowP1633
Data Output Link Circuit FailureP1634
Tire / Axle Ratio Out of Acceptable RangeP1635
Inductive Signature Chip Communication ErrorP1636
Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network MalfunctionP1637
Can Link ECM/INSTM Circuit / Network MalfunctionP1638
Vehicle ID Block Corrupted or Not ProgrammedP1639
Powertrain DTCs Available in Another ModuleP1640
Fuel Pump Primary Circuit FailureP1641
Fuel Pump Monitor Circuit High InputP1642
Fuel Pump Monitor Circuit Low InputP1643
Fuel Pump Speed Control Circuit MalfunctionP1644
Fuel Pump Resistor Switch Circuit MalfunctionP1645
PSP Switch Out of Self Test RangeP1650
PSP Switch Input MalfunctionP1651
IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed OnP1652
Power Steering Output Circuit MalfunctionP1653
Recirculation Override Circuit MalfunctionP1654
Starter Disable Circuit MalfunctionP1655
Output Circuit Check Signal HighP1660
Output Circuit Check Signal LowP1661
IDM_EN Circuit FailureP1662
Fuel Demand Command Signal Circuit MalfunctionP1663
CI Circuit MalfunctionP1667
PCM - IDM Communications ErrorP1668
Electronic Feedback Signal Not DetectedP1670
Metering Oil Pump MalfunctionP1680
Metering Oil Pump MalfunctionP1681
Metering Oil Pump MalfunctionP1682
Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit MalfunctionP1683
Metering Oil Pump Position Sensor Circuit MalfunctionP1684
Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1685
Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1686
Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1687
Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1688
Oil Pressure Control Solenoid Circuit MalfunctionP1689
Wastegate Solenoid Circuit MalfunctionP1690
Turbo Pressure Control Solenoid Circuit MalfunctionP1691
Turbo Control Solenoid Circuit MalfunctionP1692
Turbo Charge Control Circuit MalfunctionP1693
Turbo Charge Relief Circuit MalfunctionP1694
Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)P1700
Reverse Engagement ErrorP1701
TRS Circuit Intermittent MalfunctionP1702
Brake Switch Out Of Self Test RangeP1703
Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOERP1704
Not in P or N During KOEO / KOERP1705
High Vehicle Speed Observed in ParkP1706
Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault PresentP1707
Clutch Switch Circuit MalfunctionP1708
PNP Switch Out Of Self Test RangeP1709
TFT Sensor Out Of Self Test RangeP1711
Trans Torque Reduction Request Signal MalfunctionP1712
TFT Sensor In Range Failure Low ValueP1713
SSA Inductive Signature MalfunctionP1714
SSB Inductive Signature MalfunctionP1715
SSC Inductive Signature MalfunctionP1716
SSD Inductive Signature MalfunctionP1717
TFT Sensor In Range Failure HighP1718
Vehicle Speed (Meter) Circuit MalfunctionP1720
Gear 1 Incorrect RatioP1721
Gear 2 Incorrect RatioP1722
Gear 3 incorrect RatioP1723
Gear 4 Incorrect RatioP1724
Insufficient Engine Speed Increase During Self TestP1725
Insufficient Engine Speed Decrease During Self TestP1726
Coast Clutch Solenoid Inductive Signature MalfunctionP1727
Transmission Slip ErrorP1728
4x4 Low Switch ErrorP1729
Gear Control Malfunction 2,3,5P1730
1-2 Shift MalfunctionP1731
2-3 Shift MalfunctionP1732
3-4 Shift MalfunctionP1733
Gear Control MalfunctionP1734
First Gear Switch Circuit MalfunctionP1735
Second Gear Switch Circuit MalfunctionP1736
Lockup Solenoid SystemP1737
Shift Time ErrorP1738
Slip Solenoid SystemP1739
Torque Converter Clutch Inductive Signature MalfunctionP1740
Torque Converter Clutch Control ErrorP1741
Torque Converter Clutch Solenoid Failed OnP1742
Torque Converter Clutch Solenoid Failied OnP1743
Torque Converter Clutch System PerformanceP1744
Line Pressure Solenoid SystemP1745
Pressure Control Solenoid "A" Open CircuitP1746
Pressure Control Solenoid "A" Short CircuitP1747
EPC MalfunctionP1748
Pressure Control Solenoid Failed LowP1749
Shift Solenoid A PerformanceP1751
Coast Clutch Solenoid Circuit MalfunctionP1754
Intermediate Speed Sensor (ISS) MalfunctionP1755
Shift Solenoid B PerformanceP1756
Pressure Control Solenoid "A" Short CircuitP1760
Shift Solenoid C PerformanceP1761
Overdrive Band Failed OffP1762
Timing Solenoid Circuit MalfunctionP1765
Torque Converter Clutch Circuit MalfunctionP1767
Performance / Normal / Winter Mode Input MalfunctionP1768
AG4 Transmission Torque Modulation FaultP1769
Clutch Solenoid Circuit MalfunctionP1770
Transmission System MIL FaultP1775
Ignition Retard Request Duration FaultP1776
Ignition Retard Request Circuit FaultP1777
Transmission Reverse I/P Circuit MalfunctionP1778
TCIL Circuit MalfunctionP1779
Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test RangeP1780
4X4 Switch Out of Self Test RangeP1781
P/ES Circuit Out Of Self Test RangeP1782
Transmission Overtemperature ConditionP1783
Transmission Mechanical Failure - First And ReverseP1784
Transmission Mechanical Failure - First And SecondP1785
3-2 Downshift ErrorP1786
2-1 Downshift ErrorP1787
Pressure Control Solenoid "B" Open CircuitP1788
Pressure Control Solenoid "B" Short CircuitP1789
TP (Mechanical) Circuit MalfunctionP1790
TP (Electric) Circuit MalfunctionP1791
Barometer Pressure Circuit MalfunctionP1792
Intake Air Volume Circuit MalfunctionP1793
Battery Voltage Circuit MalfunctionP1794
Idle Switch Circuit MalfunctionP1795
Kick Down Switch Circuit MalfunctionP1796
Neutral Switch Circuit MalfunctionP1797
Coolant Temperature Circuit MalfunctionP1798
Hold Switch Circuit MalfunctionP1799
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit FailureP1800
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open CircuitP1801
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To BatteryP1802
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To GroundP1803
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit FailureP1804
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open CircuitP1805
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To BatteryP1806
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To GroundP1807
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit FailureP1808
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open CircuitP1809
TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To BatteryP1810
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To GroundP1811
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit FailureP1812
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open CircuitP1813
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To BatteryP1814
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To GroundP1815
Transmission Neutral Safety Switch Circuit FailureP1816
Transmission Neutral Safety Switch Open CircuitP1817
Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To BatteryP1818
Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To GroundP1819
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit FailureP1820
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open CircuitP1821
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To BatteryP1822
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To GroundP1823
Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit FailureP1824
Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open CircuitP1825
Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To BatteryP1826
Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To GroundP1827
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit FailureP1828
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open CircuitP1829
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To BatteryP1830
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To GroundP1831
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit FailureP1832
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open CircuitP1833
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To BatteryP1834
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To GroundP1835
Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit FailureP1836
Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit FailureP1837
Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit FailureP1838
Transmission Transfer Case Shift Motor Open CircuitP1839
Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To BatteryP1840
Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To GroundP1841
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit FailureP1842
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open CircuitP1843
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To BatteryP1844
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To GroundP1845
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit FailureP1846
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open CircuitP1847
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To BatteryP1848
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To GroundP1849
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit FailureP1850
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open CircuitP1851
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To BatteryP1852
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To GroundP1853
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit FailureP1854
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open CircuitP1855
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To BatteryP1856
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To GroundP1857
Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit FailureP1858
Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open CircuitP1859
TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To BatteryP1860
Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To GroundP1861
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit FailureP1862
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open CircuitP1863
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To BatteryP1864
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To GroundP1865
Transmission Transfer Case System Concern - Servicing RequiredP1866
Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit FailureP1867
Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit FailureP1868
Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To BatteryP1869
Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit FailureP1870
Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To BatteryP1871
Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit FailureP1872
Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To BatteryP1873
Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit FailureP1874
Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit ElectricalP1875
Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit FailureP1876
Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To BatteryP1877
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit FailureP1878
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open CircuitP1879
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to BatteryP1880
Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEMP1881
Engine Coolant Level Switch Circuit Short to GroundP1882
Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEMP1883
Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to GroundP1884
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to GroundP1885
4X4 Initialization FailureP1886
Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit FailureP1890
Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open CircuitP1891
OSS Circuit Intermittent MalfunctionP1900
TSS Circuit Intermittent MalfunctionP1901
Pressure Control Solenoid "B" Intermittent ShortP1902
Pressure Control Solenoid "C" Short CircuitP1903
Pressure Control Solenoid "C" Open CircuitP1904
Pressure Control Solenoid "C" Intermittent ShortP1905
Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to GroundP1906
Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to GroundP1907
Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to GroundP1908
Trans  Temp  Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr  or GndP1909
VFS A Pressure Output Failed LowP1910
VFS B Pressure Output Failed LowP1911
VFS C Pressure Output Failed LowP1912
Pressure Switch A Circuit MalfunctionP1913
Manually Shifted Automatic (MSA) Sw  Circuit MalfP1914
Reverse Switch Circuit MalfunctionP1915
High Clutch Drum Speed Sensor MalfunctionP1916
High Clutch Drum Speed Sensor IntermittentP1917
Transmission Range Display Circuit MalfunctionP1918