077-7861166

ביצוע כיוון בסיסי למצערת ברכבי VAG  ביצוע פעולת כיוון בסיסי (התאמת מצערת) BASIC SETTING  לרכבים:
פוולקסוואגן,אאודי,סיאט וסקודה. 
 
כיוון בסיסי נדרש לביצוע לעיתים במקרים הבאים:

• לאחר ניתוק מצבר לזמן ממושך (בחלק מהמערכות)
• לאחר החלפת מחשב מנוע ECU.
• לאחר החלפת / ניתוק / ניקוי בית מצערת.
• במקרה של סיבובי סרק לא יציבים.
• אם יש קודי תקלה הקשורים ל "כיוון בסיסי" או "ADAPTATION".
 
קיימות 3 אופציות:

לפני ביצוע התאמת מצערת נידרש לוודא כי אין תקלות ברכב והרכב תקין  כמו כן טמפ' מנוע של לפחות 90 מעלות.
 
אופציה א' 
על המנוע להיות בטמפרטורת עבודה נורמלית, מתג הנעה פתוח והמנוע כבוי.
 
• בחר מנוע - 01    ENGINE
• בחר כיוון בסיסי - 03   BASIC SETTING
• בחר בלוק - BLOCK מספר 098
בסיום התהליך תופיע על הסורק ההודעה ADP OK
ההליך עשוי להימשך כ15 שניות בערך   .

אופציה ב' 
על המנוע להיות בטמפרטורת עבודה נורמלית, מתג הנעה פתוח והמנוע כבוי.
 
• בחר מנוע - 01    ENGINE
• בחר כיוון בסיסי - 03   BASIC SETTING
• בחר בלוק - BLOCK מספר 060
בסיום התהליך תופיע על מסך הסורק ההודעה: ADP OK
ההליך עשוי להימשך כ15 שניות בערך   .
 
אופציה ג'
על המנוע להיות בטמפרטורת עבודה נורמלית, מתג הנעה פתוח והמנוע מונע.
 
• בחר מנוע - 01    ENGINE
• בחר כיוון בסיסי - 03   BASIC SETTING
• בחר בלוק - BLOCK מספר 001
יש להניח למנוע לעבוד במשך כ 30 שניות במצב סרק להשלמת הפעולה, לא אמורה לופיע הודעה עם סיום התהליך.


*** נכתב ע"י מאיר אילן SGL דיאגנוסטיקה, אסור להעתיק או להפיץ ללא אישור מפורש בכתב מהכותב.

לשרותכם בכל עת: 077-7861166

לשרותכם בכל עת 054-4326017